Verwijzers

KDOO is een door de NVD erkend netwerk van diëtisten gespecialiseerd in de behandeling van overgewicht en obesitas en de daarbij behorende comorbiditeit.
KDOO streeft naar een goede samenwerking met verwijzers. We werken met een multidisciplinaire aanpak en streven naar een optimale en efficiënte behandeling, onder andere in de ketenzorg, gericht op het verbeteren van gewicht en comorbiditeit, met zo min mogelijk terugval.
KDOO diëtisten hebben zich gespecialiseerd in het koolhydraatbeperkte dieet, onder andere voor het terugdringen van diabetes. KDOO diëtisten werken met gedragsveranderings therapieën zoals cognitieve gedragstherapie en ACT.
Met behulp van onze kennis en werkervaring kunnen wij u ondersteunen bij het gezond(er) maken van uw patiënt.

shutterstock_271251740-570×362
Leefstijlcoach-poster-medium

De GLI

Veel diëtisten bieden als leefstijlcoach de gecombineerde leefstijlinterventie, de GLI aan. Informeer bij de diëtist waar u mee samenwerkt of zij de erkenning als leefstijlcoach heeft.

Verwijzing

Een verwijzing naar een diëtist is niet noodzakelijk, maar wij stellen deze wel op prijs. Wanneer u een patiënt wilt doorverwijzen, kunt u gebruik maken van onze verwijsbrief. Op de verwijsbrief kunt u alle gegevens (achtergrondgegevens, diagnose, labwaarden) van de patiënt kwijt en u kunt uw aanvraag toelichten.

Rapportages

De diëtist stuurt u, indien u een patiënt verwezen heeft:

  • Een beginrapportage
  • Een rapportage na beëindiging van de begeleiding
  • Zo nodig een tussentijdse rapportage.

U kunt uiteraard ook zelf contact opnemen met desbetreffende diëtist

Tips en adviezen

Mocht de patiënt, om wat voor reden dan ook, niet naar een diëtist willen of kunnen en wilt u wel een aantal tips en adviezen meegeven? Of wil de patiënt zelf al een begin maken aan de behandeling voor hij/zij terecht kan bij een diëtist?

Hier vindt u tips en adviezen die u, eventueel op papier, mee kan geven aan de patiënt als voorbereiding op een behandeling.

artsenwijzer dietetiek

Contact

Wanneer u vragen heeft of met ons wil overleggen kunt u ons op de volgende manieren bereiken:

Telefoon: 06-29177565
E-mail: info@kdoo.nl