Verwijzers

KDOO streeft naar een goede samenwerking met verwijzers. We werken met een multidisciplinaire aanpak en streven naar een optimale en efficiënte behandeling, onder andere in de ketenzorg, gericht op het verbeteren van gewicht en comorbiditeit, met zo min mogelijk terugval.
KDOO diëtisten hebben zich gespecialiseerd in het koolhydraatbeperkte dieet, onder andere voor het terugdringen van diabetes. KDOO diëtisten werken met gedragsveranderings therapieën zoals cognitieve gedragstherapie en ACT.
Met behulp van onze kennis en werkervaring kunnen wij u ondersteunen bij het gezond(er) maken van uw patiënt.

shutterstock_271251740-570×362
Naamloos

De leefstijldiëtist® kan élke cliënt met obesitas op hoog professioneel niveau behandelen:

  • Werkt op HBO+ niveau met alle benodigde kennis en vaardigheden t.a.v. leefstijl, overgewicht en obesitas en álle aspecten van zorg die daarmee samenhangen
  • Heeft een stevig curriculum gevolgd voordat deze titel verkregen wordt en borging wordt periodiek getoetst
  • Maakt deel uit van een netwerk waarin actief intercollegiaal overleg is, waar ook bij-en nascholingen worden gevolgd, onderzoek geïnitieerd, deelname gevraagd, resultaatmetingen besproken en input voor onderhandelingen met andere partijen wordt verzameld.
  • Staat geregistreerd in het kwaliteitsregister

Tips en adviezen

Wil de patiënt zelf al beginnen met een leefstijlverandering voordat hij/zij terecht kan bij de diëtist dan vindt u hier tips en adviezen die u mee kunt geven aan de patiënt als voorbereiding op de behandeling.

artsenwijzer dietetiek

Contact

Wanneer u vragen heeft of met ons wil overleggen kunt u ons op de volgende manieren bereiken:

Telefoon: 06-29177565
E-mail: info@kdoo.nl