Vindt een leefstijldiëtist (per stad) klik hier

Waarom een Leefstijldiëtist®?

 • Het behandelen en begeleiden van mensen met overgewicht en obesitas moet gebeuren door diëtisten die in scholing en ervaring aan de hoogste eisen voldoen.
 • De behandeling, ook in de GLI, is maatwerk.
 • Mensen met overgewicht hebben vaak een of meerdere comorbiditeiten: CVR, lipidenproblemen, gestoorde glucosetolerantie/type 2 diabetes, leverfunctiestoornissen, slaapapneu, astma, enzovoort.
 • 30% van de mensen met obesitas heeft emotioneel eetgedrag, binge-eating, een eetbuistoornis of ernstig verstoord eetgedrag.
 • Vrijwel iedereen met overgewicht/obesitas heeft insulineresistentie.
 • Mensen met overgewicht/obesitas hebben vaak een uitgebreid lijnverleden.
 • Er spelen vaak barrières en onverwerkte ervaringen mee als oorzaak.
 • Veel mensen hebben beperkte gezondheidsvaardigheden.

REGISTREER JE ALS LEEFSTIJLDIETIST®

 • Minstens 2 jaar ervaring met de doelgroep en kwaliteitsgeregistreerd zijn.
 • Aanvullende scholingen en ervaring op gebied van leefstijl, overgewicht/obesitas, comorbiditeit, gedragsverandering, lichaamsbeweging, medicatie, stresshantering en slaap en alle aspecten van zorg die daarmee samenhangen. We hebben hiervoor competenties opgesteld. We zijn ons ervan bewust dat je nog niet alle competenties hebt. Vermeld aan welke scholingen je nog behoefte aan hebt. Wij gaan daar als KDOO werk van maken.
 • Wetenschappelijke publicaties op gebied van behandeling van overgewicht en comorbiditeit (inclusief fysiologie en medicatie), en gedragsverandering volgen.
 • Deel uitmaken van een intercollegiaal netwerk, waarin intervisie en casusbespreking plaatsvinden, resultaten worden geregistreerd en zijn bereid aan effectmetingen deel te nemen.

Registratie

Een beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag. Stuur het aangevulde aanvraagformulier eventueel de PDF in van jouw registratie als diëtist/leefstijlcoach plus een A4 waarin je aangeeft wat jouw competenties zijn op : info@kdoo.nl onder vermelding registratie leefstijl diëtist.

Na goedkeuring wordt het logo toegezonden en je naam vermeld op de website. Erkenning geeft de verplichting bovenstaand logo op je website te plaatsen en te voeren.

Kosten: geen voor leden van KDOO; voor niet-leden € 75,- Over te maken op rekeningnummer NL37 RABO 0358344549 tnv. KDOO.
Uiteraard streven we naar opname in het kwaliteitsregister. Daarover lopen gesprekken met de NVD.