Agenda

1-3 september 2021
17 september 2021
23 en 30 september 2021
27 september 2021
8-9 oktober 2021
26 t/m 30 oktober EFAD comgres (donderdag Obesitas) (virtueel)
8 november 2021
26 november 2021
ICD Kaapstad (virtueel)
KDOO Leden Journal club (gefaciliteerd door Abbott) aanmelden via https://forms.gle/PzmGZGbDRYJbiTsa8
Webinars over de behandeling van obesitas voor huisarts, poh en dietist
MT KDOO vergadering
NVD diëtistendagen 2021 in Veldhoven
MT KDOO vergadering
Ledendag en jubileum (10 jaar bestaan)