Agenda

31 oktober, 1 en 2 november 2019
5 november 2019
7 november 2019
13 januari 2020
24 januari 2020
10 februari 2020
16 april 2020
23 maart 2020
17-20 mei 2020
14-20 september 2020
EFAD congres Berlijn, obesitas sessie op 2 november. Preconference op donderdagmiddag 31 oktober
ALV en jaarcongres NVD
Deelname schriftelijke knelpunteninventarisatie voo rde Witte Vlekken Analyse Obesitas en Diabetes bij kinderen (Bestuur KDOO)
ACT training
KDOO Leden Dag, Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99, 3511 AE Utrecht
ACT training
Intervisie Casuïstiek overgewicht en training
Intervisie Casuïstiek overgewicht en training
ECO Dublin
ICD Kaapstad

31 oktober, 1 en 2 november 2019

EFAD congres Berlijn, obesitas sessie op 2 november. Preconference op donderdagmiddag 31 oktober

5 november 2019

ALV en jaarcongres NVD

7 november 2019

Deelname schriftelijke knelpunteninventarisatie voo rde Witte Vlekken Analyse Obesitas en Diabetes bij kinderen (Bestuur KDOO)

13 januari 2020

ACT training

24 januari 2020

KDOO Leden Dag

10 februari 2020

ACT training

16 april 2020

Intervisie Casuïstiek overgewicht en training

23 maart 2020

Intervisie Casuïstiek overgewicht en training

17-20 mei 2020

ECO Dublin

14-20 september 2020

ICD Kaapstad