Agenda

1-3 september 2021
17 september 2021
23 en 30 september 2021
27 september 2021
8-9 oktober 2021
26 t/m 30 oktober EFAD comgres (donderdag Obesitas) (virtueel)
8 november 2021
26 november 2021
4-7 mei 2022
ICD Kaapstad (virtueel)
KDOO Leden Journal club (gefaciliteerd door Abbott) aanmelden via https://forms.gle/PzmGZGbDRYJbiTsa8
Webinars over de behandeling van obesitas voor huisarts, poh en dietist
MT KDOO vergadering
NVD diëtistendagen 2021 in Veldhoven
MT KDOO vergadering
Ledendag en jubileum (10 jaar bestaan)
ECo International Congress on Obesity in Maastricht