Agenda

31 oktober, 1 en 2 november 2019
5 november 2019
7 november 2019
13 januari 2020
24 januari 2020
10 februari 2020
16 april 2020
23 maart 2020
17-20 mei 2020
14-20 september 2020
EFAD congres Berlijn, obesitas sessie op 2 november. Preconference op donderdagmiddag 31 oktober
ALV en jaarcongres NVD
Deelname schriftelijke knelpunteninventarisatie voo rde Witte Vlekken Analyse Obesitas en Diabetes bij kinderen (Bestuur KDOO)
ACT training
KDOO Leden Dag
ACT training
Intervisie Casuïstiek overgewicht en training
Intervisie Casuïstiek overgewicht en training
ECO Dublin
ICD Kaapstad