WIJ WILLEN NEDERLAND GEZONDER MAKEN

MISSIE

KDOO streeft naar de erkenning van de diëtist als de specialist in de behandeling van overgewicht/obesitas. De diëtist behandelt ook de door het gewicht veroorzaakte ziektes. Centraal staat gedragsverandering bij de cliënt om te komen tot een gezondere leefstijl.

De diëtist maakt gebruik van voedingstherapie, beweegadviezen, stresshantering en inzicht in de oorzaken van obesitas.

KDOO staat voor een deskundige behandeling en preventie van overgewicht en obesitas voor alle groepen uit de samenleving, volwassenen en kinderen. Zij wil de kwaliteit van de behandeling en preventie door goed opgeleide, ervaren diëtisten verbeteren en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners, wetenschappers en maatschappelijke organisaties bevorderen. KDOO wil bijdragen aan een positievere beeldvorming rond overgewicht en obesitas door het verminderen van stigmatisering van cliënten met obesitas.

Man fat inside
woman_skinny_in_ap

VISIE

Overgewicht en obesitas worden veroorzaakt door een complex van factoren: genen, eet- en beweeggedrag, een obesogene omgeving, slaapgebrek, stress en medicijngebruik.

Overgewicht en obesitas leiden tot insulineresistentie (IR). Insuline resistentie (ook wel metabool syndroom genoemd) is de oorzaak van metabole problemen (o.a. hypertensie, hyperlipidemie, gestoorde glucosetolerantie, hart- en vaatziekten, metabool syndroom, jicht, artrose en diverse vormen van kanker).

De beste behandeling van insuline resistentie (de oorzaak van alle welvaartsziektes) is gewichtsvermindering. Alleen als een cliënt een flinke hoeveelheid (buik)vet verliest, is herstel van de metabole problemen mogelijk. Daarom is de eerste fase gewichtsverlies (10-15%) noodzakelijk, gevolgd door een fase van gewichtsbehoud.

De behandeling van obesitas en insulineresistentie is complex. De diëtist is de zorgverlener die in de behandeling een centrale rol speelt omdat zij beschikt over de specifieke voedingstechnische en medische kennis en kennis over gedragsverandering om obesitas en insuline resistentie te behandelen.