Bestuur

Ellen Govers

Voorzitter en penningmeester

Ellen Govers, voorzitter, is diëtist sinds 1976. Zij werkt in de eerste lijn en behandelt dagelijks patiënten met gewichtsproblemen en comorbiditeit. Ellen heeft vier boeken geschreven over voeding en overgewicht. Zij is lid van het PON (Partnerschap Overgewicht Nederland). Zij is lid van de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas ( NASO) en doet onderzoek naar de behandeling van overgewicht door de diëtist. Zij is voorzitter van de ESDN Obesity (European Specialist Dietetic Networks) van EFAD (European Federation of Dietetic Associations), dat samenwerkt met EASO in the Nutrition Working Group. Zij schreef diverse richtlijnen: de monodisciplinaire richtlijn te hoog gewicht (2011); het dieet hoofdstuk van de multi disciplinaire richtlijn obesitas (2008) en de Guideline on Insulin Resistance (2015). Ellen is de eerste contactpersoon voor de NVD en aanspreekpunt voor wetenschappelijke vragen. Ellen is bereikbaar op: info@kdoo.nl

Bernadette Deenen

Bestuurslid- specialisatie bariatrie

Bernadette Deenen versterkt vanaf 2018 het management team van KDOO. Sinds 2009 werkt zij met plezier bij de Nederlandse Obesitas Kliniek. Als diëtist bij de NOK werkt ze in een multidisciplinair team. Het behandeltraject dat wordt aangeboden is een leefstijl programma waarbij de bariatrische ingreep ondersteundend is. Werken met morbide obesitas patiënten geeft een andere manier van denken als diëtist. In de toekomst krijgen de diëtisten te maken met een toename van patiënten met een bariatrische ingreep en de mogelijke bijhorende complicaties. Bernadette haar wens is om samen met KDOO de positie van de diëtist in de gezondheidszorg te verankeren en daarnaast wil zij graag haar kennis delen met haar collegae in het land. Bernadette is bereikbaar op: bernadettedeenen@ziggo.nl

Lili Li

Sinds 2018 werkt Lili Li als diëtist in de eerstelijnszorg na een carrière in de internationale juridische dienstverlening. Daarnaast heeft zij als interim projectmanager voedingsadviseur gewerkt bij het opzetten en coördineren van voedingsplatforms. Zij gelooft in samenwerking en zoekt deze actief op met diverse zorgverleners om goede zorg te kunnen verlenen en te helpen met ontzorgen. Zij is ondernemend en enthousiast, en wil graag met haar levenservaring en persoonlijke benadering mensen stimuleren tot een gezondere leefstijl. Met een multiculturele achtergrond, kan zij een goede vertaalslag maken naar praktische handvaten voor een gezondere leefstijl. Met haar opgedane kennis in projectmanagement, komt zij KDOO versterken om de kennis in het netwerk verder te verspreiden en samenwerkingsverbanden te stimuleren.

 

 

Marion Withaar

Vanaf 2012 is Marion Withaar werkzaam als diëtist op verschillende locaties; het ziekenhuis,de revalidatiesetting en vanaf 2018 in de eerstelijnszorg waar zij met een multidisciplinair team de GLI Plus uitvoeren. Op deze 3 locaties heeft Marion altijd cliënten met obesitas als doelgroep behandeld. Marion is gekwalificeerd als Leefstijldiëtist volgens de kwaliteitseisen van KDOO.
In de loop van de jaren leerde ze dat een brede blik belangrijk is bij deze doelgroep; iets wat nu mooi is samengekomen in de nieuwe richtlijn. Met het deelnemen aan het KDOO bestuur hoopt Marion samen met andere diëtisten een bijdrage te kunnen leveren aan betere obesitas zorg in de eerstelijnszorg, waarin de leefstijldiëtist een belangrijke positie heeft: samenwerking met andere disciplines zoals zorg en sociaal domein en ervaringsdeskundigheid worden geïntegreerd. 

 

 

Anne-Marie van der Wardt

Anne-Marie heeft 15 jaar gewerkt als apotheker in onder andere een grote dorpsapotheek en in een gezondheidscentrum. Hier werkte ze intensief samen met fysiotherapeuten en huisartsen. Na omscholing tot diëtist is Anne-Marie gestart in de eerstelijnszorg en
geregistreerd sinds juli 2023. Daarnaast heeft Anne-Marie de basisopleiding Acceptance Commitment Therapie (ACT) afgerond. Voor Anne-Marie staat de cliënt centraal. Evenals up-to-date vakkennis, bevlogenheid en voeding en leefstijl als medicijn. De focus ligt daarbij op samenwerken voor integrale zorg,
samen beslissen en het vergroten van kennis en gezondheidsvaardigheden bij zowel behandelaar als cliënt. In een sfeer van samen beslissen. Vertrouwen en goede samenwerking zijn daarbij haar zorg!
Als KDOO-bestuurslid hoopt ze haar kennis en inzichten te mogen inzetten voor samenwerking met andere diëtisten. En een bijdrage te leveren aan een positiever ervaren gezondheid en zelfbeeld voor cliënten en zorgverleners.