Bestuur

Ellen Govers

Voorzitter en penningmeester

Ellen Govers, voorzitter, is diëtist sinds 1976. Zij werkt in de eerste lijn en behandelt dagelijks patiënten met gewichtsproblemen en comorbiditeit. Ellen heeft vier boeken geschreven over voeding en overgewicht. Zij is lid van het PON (Partnerschap Overgewicht Nederland). Zij is lid van de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas ( NASO) en doet onderzoek naar de behandeling van overgewicht door de diëtist. Zij is voorzitter van de ESDN Obesity (European Specialist Dietetic Networks) van EFAD (European Federation of Dietetic Associations), dat samenwerkt met EASO in the Nutrition Working Group. Zij schreef diverse richtlijnen: de monodisciplinaire richtlijn te hoog gewicht (2011); het dieet hoofdstuk van de multi disciplinaire richtlijn obesitas (2008) en de Guideline on Insulin Resistance (2015). Ellen is de eerste contactpersoon voor de NVD en aanspreekpunt voor wetenschappelijke vragen. Ellen is bereikbaar op: info@kdoo.nl

Ismay Wiggers

Vice-voorzitter - specialiteit gedragsverandering

Ismay Wiggers is diëtist sinds 1986. Zij heeft vele jaren gewerkt in de tweede lijn als diëtist en kwaliteitsfunctionaris en werkt sinds 2011 als zelfstandige in de eerste lijn met “te hoog gewicht” als bijzonder aandachtsgebied. Daarnaast geeft zij trainingen ACT in de diëtistenpraktijk en geeft zij les bij de Hogeschool Avans+ aan praktijkondersteuners in opleiding op het gebied van Diabetes type 2 en CVRM. Zij heeft Sociale wetenschappen gestudeerd en bij Medizorg (het huidige Eurocept)  de tak voeding mede opgezet. Verder heeft zij trainingen  “train de trainer” op het gebied van Intercollegiale toetsing en visitaties voor diverse paramedische organisaties gegeven. Ismay is al sinds 2012 actief bestuurslid bij het KDOO. Ismay is bereikbaar op: ismaywiggers@dietiekopmaat.nl

 

Bernadette Deenen

Bestuurslid- specialisatie bariatrie

Bernadette Deenen versterkt vanaf 2018 het management team van KDOO. Sinds 2009 werkt zij met plezier bij de Nederlandse Obesitas Kliniek. Als diëtist bij de NOK werkt ze in een multidisciplinair team. Het behandeltraject dat wordt aangeboden is een leefstijl programma waarbij de bariatrische ingreep ondersteundend is. Werken met morbide obesitas patiënten geeft een andere manier van denken als diëtist. In de toekomst krijgen de diëtisten te maken met een toename van patiënten met een bariatrische ingreep en de mogelijke bijhorende complicaties. Bernadette haar wens is om samen met KDOO de positie van de diëtist in de gezondheidszorg te verankeren en daarnaast wil zij graag haar kennis delen met haar collegae in het land. Bernadette is bereikbaar op: bernadettedeenen@ziggo.nl

Bérénice Jaime

Bestuurslid communicatie -  specialisatie jeugd

Werken in de zorg heeft het hart van Bérénice veroverd. Bérénice Jaime is sinds september 2018 lid van het bestuur van KDOO voor het thema jeugd. Bérénice is dynamisch en enthousiast en gelooft in samenwerking. Ze is sterk in het opzetten van netwerken. Samen met een kinderfysiotherapeut heeft zij een leefstijl interventie ontwikkeld voor kinderen tussen 6 en 13 jaar oud in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zij werkt samen met zorgverleners, sportcoaches, de naschoolse opvang, de GGD, en JOGG regisseurs. Verder vindt Bérénice het belangrijk dat de kracht van voeding aan iedereen goed wordt uitgelegd, ook aan personen met een buitenlandse achtergrond. Door haar levens- en werkervaring in een multiculturele omgeving werkt zij met een andere aanpak voor deze groep. Binnen KDOO wil zij graag helpen om de kennis van het netwerk te verspreiden onder diëtisten en andere zorgverleners. Bérénice is bereikbaar op communicatie@kdoo.nl