HBO/WO/onderzoek

Het aantal mensen met obesitas is de afgelopen jaren flink gestegen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2018 51,1% van de volwassenen in Nederland kampt met overgewicht (BMI 25-30) en 15,4% van de volwassenen met obesitas (BMI >30).

Algemeen

Overgewicht en met name obesitas zijn gelinkt aan een sterk verhoogd risico op verschillende ziekten, zoals bv. diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte, slaapapnoe, artrose, en bepaalde vormen van kanker.

hbo2

Morbide obesitas

Wanneer bovengenoemde factoren de overhand blijven nemen zal obesitas uitgroeien tot morbide obesitas bij het individu. Vanwege het verhoogde risico op diverse ziekten die de levenskwaliteit sterk verlagen en het grote aantal oorzaken die aan te wijzen zijn voor het ontstaan van obesitas, is het belangrijk te beseffen dat obesitas een chronische ziekte is die adequate en specialistische behandeling vereist.

Overgewicht en obesitas

Voor het ontstaan van overgewicht en obesitas kunnen verschillende oorzaken genoemd worden, denk hierbij aan de obesogene samenleving waarin verleiding van voedsel overal is, veranderde eet- en leefgewoonten, maar ook stress, medicijngebruik, slaapgebrek en erfelijke factoren.

KDOO

KDOO initieert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek waarin de patiënt centraal staat, met als doel de behandeling van patiënten te verbeteren.
KDOO biedt een platform voor studenten diëtetiek om hun kennis en ervaring over overgewicht en obesitas te verdiepen.

Neem bij vragen contact op met:
Ellen Govers / mobiel 06-29177565
Of u kunt ons mailen op: info@kdoo.nl