KDOO
KDOO

Hét netwerk voor diëtisten gespecialiseerd in preventie en behandeling van overgewicht,  obesitas, het omkeren van (pre)diabetes en comorbiditeit zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, slaapapneu en emotie- en stress eten.

Door het bevorderen van een gezonde leefstijl wil KDOO opkomen voor de belangen van cliënten van alle leeftijden.

KDOO
KDOO

KDOO staat voor de diëtist als de deskundige op het gebied van overgewicht en obesitas, gezonde leefstijl en alle daarmee verbonden comorbiditeit. KDOO is, als netwerk van de NVD, hét aanspreekpunt voor externe partijen en media voor overgewicht,  obesitas, het omkeren van diabetes en prédiabetes en gezonde leefstijl. KDOO geeft input aan de NVD.

KDOO
KDOO

KDOO bevordert optimale preventie en behandeling van overgewicht en obesitas door samenwerking met andere stakeholders.

KDOO stimuleert onderzoek en verzorgt bijscholing van haar leden.

WAT IS KDOO?

KDOO is het door de NVD erkende netwerk van diëtisten gespecialiseerd in de behandeling van overgewicht en obesitas en de daarbij behorende ziekten (comorbiditeit). De diëtist heeft als basis een vierjarige HBO opleiding Voeding en Diëtetiek aangevuld met paramedische werkervaring en is daarmee dé deskundige op het gebied van voeding. Diëtisten behandelen overgewicht en obesitas vanuit een brede aanpak. Een individueel voedingsadvies is de basis die wordt aangevuld met gesprekstechnieken en behandelmethodes uit de psychologie (cognitieve gedragstherapie, ACT en mindfulness) om duurzame gedragsverandering te bereiken. Daarnaast geeft de diëtist adviezen over beweging, slaap, stress en andere leefstijlfactoren. Om gedrag duurzaam te veranderen worden diverse methoden voor gedragsverandering toegepast. Het een kan niet zonder het ander.

  

“WIJ WILLEN NEDERLAND GEZONDER MAKEN”

MISSIE De erkenning van de diëtist als behandelaar van metabole aandoeningen ten gevolge van overgewicht of obesitas door middel van voedingstherapie en gedragsverandering.

KDOO staat voor een deskundige behandeling en preventie van overgewicht en obesitas voor alle groepen uit de samenleving, volwassenen en kinderen. Zij wil de kwaliteit van de behandeling en preventie door goed opgeleide, ervaren diëtisten verbeteren en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners, wetenschappers en maatschappelijke organisaties bevorderen. KDOO wil bijdragen aan een positievere beeldvorming rond overgewicht en obesitas.

VISIE

Overgewicht en obesitas worden veroorzaakt door een complex van factoren: genen, eet- en beweeggedrag, de obesogene omgeving, slaapgebrek, stress en medicijngebruik.

Overgewicht en obesitas leiden tot insulineresistentie (IR). IR is de oorzaak van metabole problemen (o.a. hypertensie, hyperlipidemie, gestoorde glucosetolerantie, hart- en vaatziekten, metabool syndroom, jicht, artrose en diverse vormen van kanker).

De behandeling van obesitas en insulineresistentie is complex.  De diëtist is de zorgverlener die in de behandeling een centrale rol speelt omdat zij beschikt over de specifieke voedingstechnische en medische kennis en kennis over gedragsverandering om obesitas en IR te behandelen.

De metabole problemen verminderen hierdoor en patiënten  hebben minder of helemaal geen medicatie nodig. Obesitas is een complexe ziekte. Daarom  is het nodig dat diëtisten zich specialiseren in de behandeling.

direct contact opnemen

leden

Nog niet ingeschreven?

Meld je hier aan

Wachtwoord vergeten?

Vraag hier een nieuwe aan

  • social-media