Persbericht

Lancering Infographic behandeling overgewicht bij kinderen door de kinderdiëtist in de netwerkaanpak van overgewicht en obesitas

Bij de netwerkaanpak Kind naar Gezonder Gewicht, zoals beschreven in het ‘Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’, staan het kind en de samenwerking tussen het zorg- en sociaal domein centraal. Overgewicht of obesitas is aanleiding om in gesprek te gaan. Vanuit daar kijken we naar achterliggende oorzaken, de huidige situatie en ondersteuning van het kind en gezin.
Deze factsheet beschrijft de rol die de kinderdiëtist binnen de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht kan hebben, in samenwerking met de centrale zorgverlener. Deze verheldert de takken van de diëtist bij alle zorgverleners betrokken in de jeugdzorg. De juiste zorg op de juiste plek.
*het document is een samenwerking van Netwerk Kinderdiëtisten (www.nkd.nl) en Kenniscentrum Diëtist Overgewicht en Obesitas (www.kdoo.nl).
Bekijk infographic

KDOO is het kenniscentrum voor diëtisten

gespecialiseerd in overgewicht en obesitas

KDOO staat voor een deskundige behandeling en preventie van overgewicht en obesitas voor alle groepen uit de samenleving, volwassenen en kinderen. Zij wil de kwaliteit van de behandeling en preventie door goed opgeleide, ervaren diëtisten verbeteren en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners, wetenschappers en maatschappelijke organisaties bevorderen. KDOO wil bijdragen aan vermindering van het stigma rond overgewicht en obesitas.

Zoek een van onze diëtisten in uw regio

Wat wij doen

Diëtisten van KDOO behandelen overgewicht en obesitas vanuit een brede aanpak. Overgewicht heeft veel verschillende oorzaken. De behandeling is maatwerk. Ieder individu heeft een eigen aanpak nodig, die bestaat uit een voedings- en beweegadvies, en intensieve coaching gericht op het leren omgaan met eigen valkuilen en het versterken van de zelfredzaamheid. Daarom hebben in obesitas gespecialiseerde diëtisten ervaring in gesprekstechnieken en behandelmethodes uit de psychologie (cognitieve gedragstherapie, ACT en mindfulness) om duurzame gedragsverandering te bereiken. Daarnaast geeft de diëtist adviezen over beweging, slaap, stress en andere leefstijlfactoren.

Wie wij zijn?

KDOO is het door de Nederlandse Vereniging van Dietisten (www.nvdietist.nl) erkende netwerk van diëtisten gespecialiseerd in de behandeling van overgewicht en obesitas en de daarbij behorende ziekten, bijvoorbeeld diabetes type 2, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, hart- en vaatziekten, PCOS, slaapapneu, leververvetting en artrose.

Benieuwd wie wij zijn? click op de link
de KDOO Diëtisten
de KDOO 6x6dieet Diëtisten