Werkgroepen

KDOO is een vereniging van actieve diëtisten gespecialiseerd in overgewicht & obesitas. De werkgroepen komen ongeveer vier maal per jaar (online) bij elkaar. Ze presenteren een samenvatting van hun discussies en bevindingen op de jaarlijkse ledendag. Sluit je aan bij een van de werkgroepen en denk en beslis mee over de inhoud en strategie.

Communicatie

De werkgroep communicatie publiceert de nieuwsbrieven, houdt de Facebook pagina bij en bewaakt de kwaliteit van de website. Ook publiceren zij nieuws uit de wereld van diëtetiek en gezondheidszorg. Wat willen wij onze collega’s vertellen en hoe kan dat het beste overgebracht worden? We zijn dringend op zoek naar nieuwe leden. Meld je aan via communicatie@kdoo.nl

Diabetes type 2

DMT2 is een complicatie van overgewicht/obesitas en daarom in overleg met NVD en het Netwerk Diabetes Diëtisten als aandachtsgebied bij het KDOO geplaatst. De werkgroep houdt alle ontwikkelingen bij, heeft contacten met de NDF, onderzoekt welke nieuwe ontwikkelingen van belang zijn voor diëtisten in de 1e lijn, en deelt deze kennis met de leden van KDOO en andere diëtisten. Meld je aan via info@kdoo.nl

Leefstijl/ GLI/Specialisatie

De werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van de leefstijldiëtist als specialisatie én met de competenties waaraan een diëtist die overgewicht en obesitas met leefstijlaanpak behandelt moet voldoen om zich overgewicht/obesitas specialist te kunnen noemen. Gedragsverandering maakt deel uit van deze werkgroep. Meld je aan via info@kdoo.nl

Kinderen

Zowel preventie als behandeling van overgewicht & obesitas bij kinderen – en hun systeem –  worden in deze werkgroep behandeld. Er wordt nauw samengewerkt met het Netwerk Kinder Diëtisten. Er zijn veel contacten met andere zorgverleners. Meld je aan via communicatie@kdoo.nl

Richtlijnen

De werkgroep richtlijnen beoordeelt de conceptfase van de multidisciplinaire richtlijn overgewicht die dit jaar zal verschijnen. Daarnaast denkt de werkgroep mee over te herziene richtlijn overgewicht voor diëtisten die bij 2010 Uitgevers zal verschijnen. Meld je aan via info@kdoo.nl

Werkgroep bariatrie

De werkgroep “Bariatrie” bestaat uit enthousiaste diëtisten, die bariatrie een warm hart toedragen. Als werkgroep willen wij graag de wetenschap vertalen naar de praktijk. De centrale vraag die wij stellen is  “Welke tools heeft de diëtist nodig voor de toekomst om deze “neo” patiënten groep optimaal te kunnen begeleiden”.  Voor meer informatie: .