Smart Size Me implementatiesubsidie toegekend (december 2020)

In samenwerking met het Instituut voor Gezondheidswetenschappen, professor Ingrid Steenhuis en Willemieke Kroeze, zijn we (KDOO) in staat geweest een implementatievoorstel te schrijven voor Smart Size Me. Dit hebben we ingediend bij ZonMw.  Vrijdag ontvingen we bericht dat de subsidie is toegekend. Het programma wordt gestart op wijkniveau in Gorkum en Den Haag, waar de medewerking van de gemeente is verkregen.

KDOO is de opdrachtgever. Ismay Wiggers is bestuurlijk verantwoordelijk, Ellen Govers is projectleider. De subsidiegelden worden gebruikt om een projectleider bij de VU aan te stellen, die onder de personele regels van de VU zal vallen.

We hopen dat op basis van dit traject, waarbij de twee gemeentes voor hun eigen kosten zullen opdraaien, het programma verder kan worden doorontwikkeld, tot het als GLI erkenning kan krijgen.

Op onze ledendag op 24 januari 2020 zal een korte presentatie gegeven worden over het project.