2diabeat meerjarig landelijk programma (januari 2020)

Beste PON-partners,Beste KDOO

2diabeat met als doel de opmars van diabetes type 2 te stoppen. Dit project valt ook onder het Nationaal Preventie Akkoord.

Begin februari organiseert 2diabeat 3 regiobijeenkomsten om lokale en regionale professionals die zich bezig houden met preventie van diabetes type 2 bij elkaar te brengen en met hen te bespreken hoe bestaande initiatieven en interventies versterkt, gecombineerd of vernieuwd kunnen worden.  Te denken valt hierbij aan beleidsmedewerkers of preventiemedewerkers van gemeente en ggd, dietisten, fysiotherapeuten, buurtwerkers of sportaanbieders, maar ook onderzoekers die interventies evalueren.

Aangezien de aanpak van overgewicht/obestias een zeer belangrijke factor is in de preventie van diabetes type 2 hebben we vanuit het PON afstemming met 2diabeat om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Wellicht zijn de regiobijeenkomsten ook interessant voor PON partners.

click hier voor meer2diabeat

Met vriendelijke groeten,

Claudia Bolleurs