The Impact of Obesity and Lifestyle on the Immune System and Susceptibility to Infections Such as COVID-19 (december 2020)

In dat artikel wordt de relatie tussen obesitas en ongunstige COVID-19-prognose besproken in het licht van de impact van chronische ziekten en levensstijl op het immuunsysteem. Verschillende aanpasbare leefstijlfactoren maken ons vatbaarder voor virale infecties. In deze context pleiten de auteurs voor het bevorderen van een gezonde levensstijl op wereldschaal.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2020.597600/full