Herziening richtlijn dieet- en voedingsadvies bij chirurgische behandeling van obesitas (december 2020)

De richtlijn Chirurgische behandeling van obesitas is herzien en gewijzigd in de Richtlijnendatabase.

De oude richtlijn Morbide Obesitas van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde stamt uit 2011. Het was het eerste document dat voor de Nederlandse situatie adviezen en aanbevelingen gaf voor de chirurgische behandeling van patiënten met ernstige obesitas (morbide obesitas). De aanbevelingen in deze richtlijn waren logischerwijs gebaseerd op de literatuur van de jaren voor publicatie, dat wil zeggen van voor 2010. De huidige herziening van de richtlijn richt zich op patiënten met obesitas bij wie er mogelijk een indicatie aanwezig is voor chirurgische behandeling. Voor deze herziening is in 2018 is een multidisciplinaire werkgroep ingesteld.

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/chirurgische_behandeling_van_obesitas/dieet-_en_voedingsadvies_bij_chirurgische_behandeling_van_obesitas.html