Oproep aan diëtisten om mee te doen aan kort onderzoekje

Naar een eenduidige aanpak van overgangsklachten. Help mee aan onderzoek

Welke voedings-, leefstijl- en suppletieadviezen worden door diëtisten gegeven aan vrouwen met overgangsklachten? Inge Hendriks, 4e jaars student aan de deeltijd opleiding Voeding & Diëtetiek aan de HHS onderzoekt dit.

Wil je haar helpen? Vul dan de enquête in! Dit duurt ongeveer 6 minuten en is volledig anoniem. Ook als je geen specifieke adviezen geeft aan deze doelgroep zou het enorm helpen als je de enquête invult. Namens Inge veel dank! De link vind je hier:https://nl.surveymonkey.com/r/5QB8GL5

De resultaten zullen worden gebruikt voor de opzet van een evidence based, specifieke voedings- en leefstijladvies voor vrouwen in de overgang.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Actiegroep RED DE DIËTIST

De actiegroep RED DE DIËTIST heeft een krachtig signaal afgegeven richting zorgverzekeraars. RED DE DIËTIST protesteert krachtig tegen de contracten die nu door zorgverzekeraars worden aangeboden. De argumenten:

  1. het tarief is sinds 2005 niet meer gestegen. In die tijd zijn de kosten met 11% toegenomen.
  2. de indirecte tijd mag niet meer in rekening gebracht worden.

Daarmee wordt diëtetiek gereduceerd tot een hobby waar geen fatsoenlijk inkomen uit is te krijgen. Dat is helemaal in tegenspraak met het kabinetsbeleid om vrouwen economisch zelfstandig te laten zijn.

Het hele plan van de zorgverzekeraars staat bovendien in schril contrast met de bevindingen uit 2 SEO rapporten over kosteneffectiviteit van de diëtist.

https://www.nvdietist.nl/ik-ben-professional/werk-en-organisatie/seo-onderzoek/42-ik-ben-professional/nvd/beleid/561-volwassenen-met-overgewicht-obesitas-en-comorbiditeit-2012

En: https://www.nvdietist.nl/ik-ben-professional/werk-en-organisatie/seo-onderzoek/42-ik-ben-professional/nvd/beleid/562-ondervoede-patienten-in-het-ziekenhuis 

Om je aan te sluiten: https://www.facebook.com/groups/285226185426236/

Childhood Obesity in the European Union: Halting the Rise through Prevention and Closer Collaboration

Op 30 oktober 2018 wordt in Brussel een congres over kinderobesitas gehouden.

Inschrijven kan via deze link https://www.publicpolicyexchange.co.uk/ms.php?r=eyJlIjoiZS5jb3JwZWxlaWpuQHVtY2cubmwiLCJtIjoiNDM5MCIsInUiOiJodHRwczpcL1wvd3d3LnB1YmxpY3BvbGljeWV4Y2hhbmdlLmNvLnVrXC9ib29rLnBocD9ldmVudD1JSjMwLVBQRTEmYW1wO3NzPWxrJmFtcDt0Zz0xIn0%3D

Tot 21 september geldt er een korting van 20% op de inschrijfkosten.

 

Antwoorden op Kamervragen over de leefstijlcoach

Minister Bruins van VWS heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met antwoorden op kamervragen over de GLI (gecombineerde leefstijl interventie) voor mensen een BMI vanaf >25 met comorbiditeit.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/06/20/beantwoording-kamervragen-over-invoering-maximumtarieven-gecombineerde-leefstijlinterventie/beantwoording-kamervragen-over-invoering-maximumtarieven-gecombineerde-leefstijlinterventie.pdf

Stand van zaken onderzoek naar koolhydraatbeperkt dieet

Onderzoek naar effecten van diëten bij diabetes

Netwerk KDOO (Kenniscentrum Diëtisten Onderzoek en Overgewicht) wil onderzoeken of het verschil maakt of een diabeet met overgewicht behandeld wordt met een regulier energiebeperkt diabetesdieet of met een koolhydraatbeperkt dieet (meerdere varianten), gelet op glucoseregulatie, gewichtsverlies, medicijngebruik en kwaliteit van leven.

De stand van zaken
Inmiddels zijn bijna 400 patienten uit 15 dietistenpraktijken geincludeerd. De studenten dietetiek van de Hanzehogeschool gaan de data de komende tijd analyseren, verwerken in een scriptie en later presenteren aan de deelnemende praktijken.

Voor leden van KDOO
De resultaten zullen op de ledendag op 1 februari 2019 gepresenteerd worden.