Actiegroep RED DE DIËTIST

De actiegroep RED DE DIËTIST heeft een krachtig signaal afgegeven richting zorgverzekeraars. RED DE DIËTIST protesteert krachtig tegen de contracten die nu door zorgverzekeraars worden aangeboden. De argumenten:

  1. het tarief is sinds 2005 niet meer gestegen. In die tijd zijn de kosten met 11% toegenomen.
  2. de indirecte tijd mag niet meer in rekening gebracht worden.

Daarmee wordt diëtetiek gereduceerd tot een hobby waar geen fatsoenlijk inkomen uit is te krijgen. Dat is helemaal in tegenspraak met het kabinetsbeleid om vrouwen economisch zelfstandig te laten zijn.

Het hele plan van de zorgverzekeraars staat bovendien in schril contrast met de bevindingen uit 2 SEO rapporten over kosteneffectiviteit van de diëtist.

https://www.nvdietist.nl/ik-ben-professional/werk-en-organisatie/seo-onderzoek/42-ik-ben-professional/nvd/beleid/561-volwassenen-met-overgewicht-obesitas-en-comorbiditeit-2012

En: https://www.nvdietist.nl/ik-ben-professional/werk-en-organisatie/seo-onderzoek/42-ik-ben-professional/nvd/beleid/562-ondervoede-patienten-in-het-ziekenhuis 

Om je aan te sluiten: https://www.facebook.com/groups/285226185426236/

Childhood Obesity in the European Union: Halting the Rise through Prevention and Closer Collaboration

Op 30 oktober 2018 wordt in Brussel een congres over kinderobesitas gehouden.

Inschrijven kan via deze link https://www.publicpolicyexchange.co.uk/ms.php?r=eyJlIjoiZS5jb3JwZWxlaWpuQHVtY2cubmwiLCJtIjoiNDM5MCIsInUiOiJodHRwczpcL1wvd3d3LnB1YmxpY3BvbGljeWV4Y2hhbmdlLmNvLnVrXC9ib29rLnBocD9ldmVudD1JSjMwLVBQRTEmYW1wO3NzPWxrJmFtcDt0Zz0xIn0%3D

Tot 21 september geldt er een korting van 20% op de inschrijfkosten.

 

Antwoorden op Kamervragen over de leefstijlcoach

Minister Bruins van VWS heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met antwoorden op kamervragen over de GLI (gecombineerde leefstijl interventie) voor mensen een BMI vanaf >25 met comorbiditeit.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/06/20/beantwoording-kamervragen-over-invoering-maximumtarieven-gecombineerde-leefstijlinterventie/beantwoording-kamervragen-over-invoering-maximumtarieven-gecombineerde-leefstijlinterventie.pdf

Diëtisten gezocht om mee te doen met onderzoek naar koolhydraatbeperkt dieet

Onderzoek naar effecten van diëten bij diabetes

 

Netwerk KDOO (Kenniscentrum Diëtisten Onderzoek en Overgewicht) wil onderzoeken of het verschil maakt of een diabeet met overgewicht behandeld wordt met een regulier energiebeperkt diabetesdieet of met een koolhydraatbeperkt dieet (meerdere varianten), gelet op glucoseregulatie, gewichtsverlies, medicijngebruik en kwaliteit van leven.

Meedoen
Er worden 15 dietistenpraktijken gezocht die elk 10-15 patienten aanleveren die behandeld zijn met het reguliere energiebeperkt diabetesdieet (meer dan 100 -120 gram koolhydraten per dag). KDOO zoekt praktijken die normaliter mensen met type 2 diabetes langdurig begeleiden, 9 maanden of langer, omdat de koolhydraatarme tak van het onderzoek gegevens heeft na 1 jaar begeleiding. Het gaat om nieuwe diabeten met type 2 diabetes en een BMI > 25kg/m2 die in najaar 2016 gestart zijn met hun begeleiding.

Data verzamelen
Studenten diëtetiek zullen van de geïncludeerde diabeten informatie verzamelen bij start van de behandeling, na 3, 6, 9 en 12 maanden. Hoe en wat wordt aangegeven als je je aanmeldt. De studenten voeren de gegevens van alle deelnemende praktijken in en zullen een artikel schrijven over de resultaten.

Voor leden van KDOO
Meld je aan als je mensen met type 2 diabetes behandelt met een koolhydraatbeperkt dieet tot 100 gram koolhydraten per dag. Wij zoeken 15 praktijken die op deze manier patienten met type 2 diabetes behandelen.


Aanmelden kan bij: info@dieetzorgfriesland.nl

Deelname wordt beloond met 10 punten voor het kwaliteitsregister paramedici.

Landelijke database van diëtisten die werken met koolhydraatbeperkt dieet

Het koolhydraatbeperkte dieet is een belangrijke behandelmethode bij overgewicht en obesitas, als er sprake is van insulineresistentie. KDOO heeft een oproep in NVD nieuws en in de KDOO Nieuwsbrief geplaatst om vast te stellen hoeveel diëtisten in het land werken met deze methode.

In  6 weken tijd hebben bijna 300 diëtisten hun adresgegevens doorgegeven. Klik hier voor de lijst met diëtisten, geordend naar provincie.http://Kopie van Database dietisten NL die werken met koolhydraatbeperkt dieet def. 20180402(32527)

ACT training voor KDOO leden

Bij eetproblematiek spelen controle, discipline, motivatie en emotionele aspecten een rol. ACT richt zich op deze processen. Er wordt een vertaalslag gemaakt naar de problematiek van  cliënten en hoe je ACT vervolgens in de praktijk zelf kunt gaan toepassen. Hiervoor krijg je oefeningen en materiaal aangereikt die je direct kunt inzetten in de praktijk. Aan de hand van theorie, oefeningen/rollenspellen en praktijkvoorbeelden, oefen je de vaardigheden die nodig zijn om daadwerkelijk gedragsverandering te bereiken.

Wordt ondersteund door het KDOO qua inhoud. Wat ons betreft een MUST voor elke diëtist!

Als KDOO-lid krijg je een korting in de vorm van het boek van Russ Harris “ACT in de praktijk” t.w.v €35,- cadeau!

56 studiepunten, 4-daagse training 795,- ex btw

Zie nascholingsagenda voor data

Er is nog beperkt plaats in maart

Praktijk Puur Jezelf 

Heidi Stiegelis, psycholoog voor Gesprekstherapie, coaching & opleidingen

Rozenbloemstraat 47
4921 KE Made

0162-229 119

info@puurjezelf.nu