Welke diëtist heeft zin in een carrieresprong?(oktober 2020)

Binnen het PON is een interessante vacature beschikbaar:

Wij zoeken een projectadviseur die de deelnemende gemeenten adviseert en ondersteunt in het opzetten van een ketenbrede aanpak voor mensen met overgewicht en obesitas. Een aanpak waarbij het sociale domein met het zorgdomein wordt verbonden. Het is belangrijk dat de kandidaat ervaring heeft in het verbinden van partijen, het ophalen van relevante informatie en deze verwerken in benodigde ondersteuning en ondersteuningsmaterialen. Het gezamenlijke eindproduct is een landelijk basismodel dat andere gemeenten in Nederland kan ondersteunen in het opzetten van een soortgelijke aanpak.

Naast de eerdergenoemde ervaring is het belangrijk dat de sollicitant kennis heeft van het medische domein, zodat samen met de huidige projectadviseur expertise beschikbaar is over zowel het (para)medische als het gemeentelijke domein.

Hieronder de link naar de vacaturetekst:

https://www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/42481/projectadviseur-ketenaanpak-overgewicht-en-obesitas-volwassenen-41.05.20.sb