Leefstijl niet controversieel declareren (januari 2021)

Als voorbereiding op de vergadering a.s. dinsdag 26 januari waarin de Vaste Commissie VWS besluit welke onderwerpen controversieel zouden worden verklaard, deed het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas een dringend beroep op de Vaste Commissie VWS de nu lopende en geplande initiatieven op het gebied van leefstijl niet controversieel te verklaren. In de huidige COVID-19 pandemie en de nasleep daarvan, zijn alle mogelijkheden om mensen met verhoogd risico aan een leefstijlverbetering te laten werken, cruciaal. Tevens wordt de algehele volksgezondheid er door bevorderd, met het oog op chronische ziekten met een grote leefstijlcomponent, zoals type 2 diabetes en hart- en vaatziekten (Zie bijlage – 2021 Brief aan VC VWS_jan2021_KDOO).

Goed nieuws wordt dat Leefstij blijft een besproken onderwerp (zie agenda van de tweede kamer 1 februari 2021. https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06110