KDOO lanceert De Leefstijldietist®

Het KDOO (spreek uit kadoo), www.kdoo.nl , is het NVD netwerk van dietisten die specialisten zijn in de eerste lijn in de behandeling van overgewicht/obesitas en de daarbij behorende comorbiditeit. Ze scholen zich bij op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen zodat ze hun clienten optimaal kunnen behandelen en werken multi disciplinair.

Het KDOO is van mening dat het behandelen en begeleiden van mensen met overgewicht en obesitas moet gebeuren door dietisten die in scholing en ervaring aan de hoogste eisen voldoen. Tot nu toe wordt de behandeling onderschat. Zorgverzekeraars gaan ervan uit dat iedere zorgverlener of leefstijlcoach de behandeling kan geven. Dit gaat voorbij aan de complexiteit van de chronische ziekte die obesitas is, waarbij mensen levenslang zorg nodig hebben.

De leefstijldiëtist® kan élke cliënt met obesitas op hoog professioneel niveau behandelen:

  • Werkt op HBO+ niveau met alle benodigde kennis en vaardigheden t.a.v. leefstijl, overgewicht en obesitas en álle aspecten van zorg die daarmee samenhangen
  • Heeft een stevig curriculum gevolgd voordat deze titel verkregen wordt en borging wordt periodiek getoetst
  • Maakt deel uit van een netwerk waarin actief intercollegiaal overleg is, waar ook bij-en nascholingen worden gevolgd, onderzoek geïnitieerd, deelname gevraagd, resultaatmetingen besproken en input voor onderhandelingen met andere partijen wordt verzameld.
  • Staat geregistreerd in het kwaliteitsregister

Voor vragen: Ellen Govers, 06 29177565, of e.govers112@upcmail.nl

Of: Ismay Wiggers, 06 42508939 ismaywiggers@dietiekopmaat.nl