Dietetic management of obesity in Europe: gaps in current practice (januari 2021)

Ondanks aanzienlijke aandacht voor voedingsinterventies bij de behandeling van obesitas, zijn er in Europa geen consensusrichtlijnen voor dieetmanagement van obesitas. Twee onderzoeken onder Europese diëtisten hebben inconsistenties aangetoond in de benaderingen die worden aanbevolen in de nationale richtlijnen voor de behandeling van obesitas. Slechts een klein aantal van de richtlijnen bevat concrete, uitvoerbare doelen voor aanbevolen energietekort, gewichtsverlies en handhaving van het gewichtsverlies. Aan de andere kant gebruiken diëtisten vaak 5–15% gewichtsverlies als hun interventieresultaat. Ze slagen er echter niet in om veranderingen in de lichaamssamenstelling buiten de gewichtstoestand te volgen en om gewichtstoename met succes te volgen en te voorkomen. Europese richtlijnen voor de dieetbehandeling van obesitas zijn een te late vereiste voor een consistente voedingspraktijk.

https://www.nature.com/articles/s41430-020-00820-2