De diëtistische diagnose, een unique selling point (mei 2020)

De diëtistische diagnose is het geheel aan medische, psychologische, sociale, maatschappelijke en persoonlijke factoren die bepalen hoe een patiënt/cliënt behandeld kan worden. Het is een unique selling point waarbij de diëtist het gezondheidsprofiel van de cliënt beoordeelt en is onderdeel van het methodisch handelen waarbij meetbare en transparante resultaten worden nagestreefd (SMART geformuleerd). Ook de inbreng van de cliënt zelf speelt een rol. In de behandeling van overgewicht leidt dit tot een holistische aanpak in samenspraak met de patiënt.

Veel zorgverleners, of semi-zorgverleners (gewichtsconsulenten, leefstijlcoaches) houden zich bezig met de behandeling van overgewicht.  Vaak wordt gegrepen naar de Richtlijnen Goede Voeding, of een zelf bedacht/internet voedingsadvies. Een uitgebreide diagnose wordt zelden gesteld. Hiermee wordt patienten tekort gedaan: iedereen met overgewicht/obesitas heeft een uniek profiel met een unieke combinatie van problemen. De diëtistische diagnose is een essentiële schakel in het behandelen van overgewicht en de comorbiditeit die daarbij hoort.