HOME

WAT IS KDOO?

KDOO is het door de NVD erkende netwerk van diëtisten gespecialiseerd in de behandeling van overgewicht en obesitas en de daarbij behorende ziekten (comorbiditeit). De diëtist heeft als basis een vierjarige HBO opleiding Voeding en Diëtetiek aangevuld met paramedische werkervaring en is daarmee dé deskundige op het gebied van voeding. Diëtisten behandelen overgewicht en obesitas vanuit een brede aanpak. Een individueel voedingsadvies is de basis die wordt aangevuld met gesprekstechnieken en behandelmethodes uit de psychologie (cognitieve gedragstherapie, ACT en mindfulness) om duurzame gedragsverandering te bereiken. Daarnaast geeft de diëtist adviezen over beweging, slaap, stress en andere leefstijlfactoren. Om gedrag duurzaam te veranderen worden diverse methoden voor gedragsverandering toegepast. Het een kan niet zonder het ander.

MISSIE

De erkenning van de diëtist als behandelaar van metabole aandoeningen ten gevolge van overgewicht of obesitas door middel van voedingstherapie en gedragsverandering.

KDOO staat voor een deskundige behandeling en preventie van overgewicht en obesitas voor alle groepen uit de samenleving, volwassenen en kinderen. Zij wil de kwaliteit van de behandeling en preventie door goed opgeleide, ervaren diëtisten verbeteren en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners, wetenschappers en maatschappelijke organisaties bevorderen. KDOO wil bijdragen aan een positievere beeldvorming rond overgewicht en obesitas.

VISIE

Overgewicht en obesitas worden veroorzaakt door een complex van factoren: genen, eet- en beweeggedrag, de obesogene omgeving, slaapgebrek, stress en medicijngebruik.

Overgewicht en obesitas leiden tot insulineresistentie (IR). IR is de oorzaak van metabole problemen (o.a. hypertensie, hyperlipidemie, gestoorde glucosetolerantie, hart- en vaatziekten, metabool syndroom, jicht, artrose en diverse vormen van kanker).

De behandeling van obesitas en insulineresistentie is complex.  De diëtist is de zorgverlener die in de behandeling een centrale rol speelt omdat zij beschikt over de specifieke voedingstechnische en medische kennis en kennis over gedragsverandering om obesitas en IR te behandelen.

De metabole problemen verminderen hierdoor en patiënten  hebben minder of helemaal geen medicatie nodig. Obesitas is een complexe ziekte. Daarom  is het nodig dat diëtisten zich specialiseren in de behandeling.

Wachtwoord vergeten

Please enter your username or e-mail address. You will receive a new password via e-mail.

Producten

You need to be logged in to see this part of the content. Please Login to access.

Consumenten

Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen met overgewicht en obesitas in Nederland de laatste jaren fors is gestegen, in 2016 had 43,3% van alle Nederlanders overgewicht (BMI 25-30) waarvan 12,3% obesitas (BMI>30). Vergeleken met de cijfers van 35 jaar geleden is dit behoorlijk gestegen. In 1981 was er bij 27,4% van de mensen sprake van overgewicht en 4,4% had toen obesitas.

Andere cijfers:

– Het percentage is het hoogst bij mannen vanaf 20 jaar, namelijk 53,1% heeft in die leeftijdsklasse een te zwaar gewicht.

– 1 op 3 vrouwen met een te zwaar gewicht heeft obesitas

De obesogene omgeving

De omgeving speelt een grote rol: gemiddeld staat de mens dagelijks bloot aan 200 eetprikkels per dag. Dat zijn momenten waarop u moet beslissen of u iets gaat eten. Dat maakt het behouden van een gezond gewicht ingewikkeld.

De diëtisten van KDOO zijn gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen en kinderen        met overgewicht en obesitas.

De KDOO-diëtist

Het ontstaan van overgewicht en obesitas kan gestimuleerd worden door verschillende factoren. Veranderingen in eetgedrag, stress, erfelijke aanleg, het beweegpatroon en een verstoord slaappatroon spelen een grote rol bij het ontstaan van overgewicht en obesitas. Vooral als iemand daarbij een grote hoeveelheid buikvet heeft, neemt het risico toe op diabetes mellitus type 2, hypertensie, hypercholesterolemie, hart- en vaatziekten, slaapapnoe en jicht. Het is ook u waarschijnlijk niet ontgaan, afvallen is een behoorlijke uitdaging en ondersteuning van een professional kan daarbij erg aangenaam zijn.

De diëtist is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met overgewicht en obesitas, met bijbehorende co-morbiditeit. Met behulp van een persoonlijk voedingsplan en interventiemogelijkheden gaat de diëtist met u aan de slag. Hierbij wordt rekening gehouden met medicatiegebruik en uw persoonlijke situatie. De diëtist werkt samen met huisarts, de praktijkondersteuner en andere zorgverleners, zoals psychologen, fysiotherapeuten en specialisten.

KDOO zorg dat aangesloten diëtisten een netwerk hebben waar bij- en nascholing, informatie deling en onderzoek betreft overgewicht en obesitas ervoor zorgen dat een diëtist de juiste competenties heeft. Met als resultaat om de ingewikkelde aandoening overgewicht en (morbide) obesitas met blijvend succes te behandelen. Daarnaast is iedere diëtist geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, waarin zij zich iedere vijf jaar moet herregistreren, om de kwaliteit te waarborgen.

Behandeling

Er is toenemend bewijs dat obesitas en de aanverwante ziektes het gevolg zijn van metaLogo-KRbole veranderingen o.a. door insuline resistentie (IR). De diëtisten van KDOO hebben zich in deze behandeling gespecialiseerd en kunnen u begeleiden naar een gezonder en vitaler leven.

Vergoeding

In 2018 is er drie uur aan dieetadvisering opgenomen in de basisverzekering, de vergoeding gaat wel eerst af van het eigen risico. Voor mensen die type 2 diabetes hebben of hart- en vaatziekten valt de behandeling vaak binnen de ketenzorg. Informeer bij uw diëtist wat van toepassing is. Als u aanvullend verzekerd bent kunnen extra uren voor dieetadvisering worden vergoed.

U kunt een KDOO-diëtist bij u in de buurt vinden via de knop VIND UW DIËTIST.

 

Bron: CBS Geraadpleegd op 6 juli 2017