Voor leden

Disclaimer

Alle materialen die onder naam van KDOO zijn uitgegeven, kunnen vrij gebruikt worden door de leden, onder bronvermelding: copyright KDOO, Amsterdam, Nederland.

OPROEP OM TE REAGEREN OP CONCEPTPLAN CARE4OBESITY

Beste PON-partners,

Medio maart ontving u het concept landelijk model ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ (link) van Care for Obesity. Zoals u wellicht weet werkt Care for Obesity vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam en met financiering van het ministerie van VWS aan de facilitatie van de implementatie van de Zorgstandaard Obesitas voor kinderen. Het landelijk model ketenaanpak is hier onderdeel van. Eind 2018 levert Care for Obesity de definitieve versie van het landelijk model en een bijbehorende toolbox voor implementatie op.

Het model ketenaanpak wordt ontwikkeld i.s.m. 8 proeftuingemeenten. Dit betreft een intensief traject waarbij een breed scala aan experts wordt geraadpleegd. Graag zouden wij hier ook de expertise van de PON-partners bij betrekken. Daarom wil ik u vragen om kennis te nemen van het model en eventuele adviezen die u heeft vanuit uw achtergrond/expertise als PON-partnervertegenwoordiger met ons te delen. Dit kan tot donderdag 19 april 2018 via l.w.koetsier@vu.nl.

Alvast dank. Met vriendelijke groet, Jutka Halberstadt

Download hier het kookboek bij het koolhydraatarme dieet. Het kookboek is gemaakt door studenten van de Haagse Hogeschool in opdracht van KDOO. https://kdoo.nl/wp-content/uploads/2017/07/Koolhydraatarm-kookboek-KDOO-def.pdf

KDOO heeft samen met het Netwerk Kinderdiëtisten een factsheet gemaakt: De diëtist in preventie en behandeling van overgewicht & obesitas bij kinderen.https://kdoo.nl/wp-content/uploads/2017/07/FACTSHEET-positie-dietist-in-ketenaanpak-voor-andere-professionals-DEF25353.pdf

E-book Obesitas en E-learning module Obesitas

Bij VoedingOnline kun je bijscholen over de invloed van obesitas en gewichtsverlies op de voedingsstatus en handvaten en adviezen krijgen voor een goede voedingsbegeleiding van patiënten met obesitas. Het e-book Obesitas biedt uitgebreide up-to-date informatie en met de bijbehorende E-learning module zijn 8 accreditatiepunten te verdienen.

Meer informatie: https://www.voedingonline.nl/page/E-books/Ziektebeelden/Obesitas

E-book Bariatrische chirurgie en E-learning module Bariatrische chirurgie
Wil je patiënten gaan begeleiden voor en/of na een bariatrische operatie, volg dan de E-learning module Bariatrische chirurgie van VoedingOnline. In combinatie met het e-book Bariatrische chirurgie geeft het informatie over de belangrijke aandachtspunten in de begeleiding van deze patiëntengroep. Ook deze e-learning module is met 8 punten geaccrediteerd.

Meer informatie: https://www.voedingonline.nl/page/E-books/Ziektebeelden/Bariatrische-chirurgie

Op verschillende punten kan KDOO van toegevoegde waarde zijn voor leden. Met als doel om aangesloten diëtisten verder te professionaliseren als dé deskundige op het gebied van overgewicht en obesitas. Het volgende kan KDOO voor jou betekenen: Belangenbehartiging van de leden binnen de gezondheidszorg. Leden hebben toegang tot het besloten deel van de website met relevante wetenschappelijke onderzoek artikelen, behandelplannen, factsheets, voorlichtingsmaterialen en preventieve behandelingsmogelijkheden. Leden ontvangen twee keer per jaar een goede bij- en nascholing, met als doel kennis vergroten, netwerken, casuïstiek bespreken, input leveren en feedback te geven. Leden ontvangen regelmatig een nieuwsbrief. Een vermelding van uw praktijkgegevens op de website. Gebruik mogen maken van door leden ontwikkelde artikelen, cursussen en themamateriaal. Alleen diëtisten die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister worden als lid toegelaten. Het lidmaatschap bedraagt € 40, – per jaar. Wil je meer informatie over KDOO of lid worden? Neem dan contact op via het contactformulier.