Herziening richtlijn dieet- en voedingsadvies bij chirurgische behandeling van obesitas (december 2020)

De richtlijn Chirurgische behandeling van obesitas is herzien en gewijzigd in de Richtlijnendatabase. De oude richtlijn Morbide Obesitas van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde stamt uit 2011. Het was het eerste document dat voor de Nederlandse situatie adviezen en aanbevelingen gaf voor de chirurgische behandeling van patiënten met ernstige obesitas (morbide obesitas). De aanbevelingen in […]

The Impact of Obesity and Lifestyle on the Immune System and Susceptibility to Infections Such as COVID-19 (december 2020)

In dat artikel wordt de relatie tussen obesitas en ongunstige COVID-19-prognose besproken in het licht van de impact van chronische ziekten en levensstijl op het immuunsysteem. Verschillende aanpasbare leefstijlfactoren maken ons vatbaarder voor virale infecties. In deze context pleiten de auteurs voor het bevorderen van een gezonde levensstijl op wereldschaal. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2020.597600/full

National eHealth Living Lab en de zorg enablers 2020 (december 2020)

dNeLL of de National eHealth Living Lab heeft voor doen om de zorg ook in de toekomst bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedere Nederlander. Het is van belang dat we de zorg slimmer organiseren. eHealth hoort erbij. Er is een prachtige verslag over de zorg enablers beschikbaar op de site van NeLL, voor aller […]

Kennissynthese voeding als therapeutische optie (november 2020)

In deze periode van meer aandacht voor chronische ziekte delen wij graag weer de kennissynthese voeding als behandeling van chronische ziekten uit 2017. Deze  richt zicht op voeding als therapeutische optie, dat wil zeggen: het specifiek inzetten van voedingsmaatregelen teneinde het beloop van chronische ziekten gunstig te beïnvloeden (dieetvoeding voor medisch gebruik werd hier niet […]

Nutrition therapy for diabetes patient (november 2020)

Hierbij een atikel uit de USA. Echt goed uitgezocht en laat weinig vragen onbeantwoord. Heldere stellingname over koolhydraten en eiwitten. Het artikel is ook te vinden op de ledenpagina. 2019 Nutrition therapy for adults with pre diabetes and diabetes Macleod

OPEN-EU intiative on obesity (november 2020)

the OPEN-EU intiative, in which I participate on behalf of EFAD, has managed to: – get support of 6 MEPs of EU parliament from all parties in that parliament for their case – write a letter to the European ministers of Health stating that obesity is a disease (see attachment) This is good news. Ellen […]

KDOO lanceert De Leefstijldietist®

Het KDOO (spreek uit kadoo), www.kdoo.nl , is het NVD netwerk van dietisten die specialisten zijn in de eerste lijn in de behandeling van overgewicht/obesitas en de daarbij behorende comorbiditeit. Ze scholen zich bij op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen zodat ze hun clienten optimaal kunnen behandelen en werken multi disciplinair. Het KDOO is van mening […]

Motie aanvaard Europese Parlement: obesitas alschronische ziekte (oktober 2020)

Het Europarlement heeft een motie aanvaard dat obesitas een chronische ziekte is. Dit is het gevolg van de COVID-19 pandemie waarin duidelijk werd dat mensen met obesitas meer negatieve gevolgen ondervinden. Dit opent mogelijkheden voor betere zorg. Er zal ook meer geld naar de behandeling van obesitas gaan. dat obesitas een chronische ziekte is. Dit […]

Welke diëtist heeft zin in een carrieresprong?(oktober 2020)

Binnen het PON is een interessante vacature beschikbaar: Wij zoeken een projectadviseur die de deelnemende gemeenten adviseert en ondersteunt in het opzetten van een ketenbrede aanpak voor mensen met overgewicht en obesitas. Een aanpak waarbij het sociale domein met het zorgdomein wordt verbonden. Het is belangrijk dat de kandidaat ervaring heeft in het verbinden van […]