Inzichten over verzadigd vet herzien

Het blijft een tegenstelling: de ene groep denkt dat verzadigd vet zoveel mogelijk beperkt moet worden, de andere groep meent dat natuurlijke verzadigde vetten niet slecht zijn voor de gezondheid. Lees de review van Astrup et al. die alles heel goed hebben uitgezocht. Astrup A, Magkos F, Bier DM, Brenna JT, de Oliveira Otto MC, […]

Aandacht voor aandoeningspecifieke richtlijnen- Invullen tot vrijdag 12 juni

Beste KDOO leden, Graag willen we deze lijst met wensen voor nieuwe of te updaten aandoeningspecifieke richtlijnen door zoveel mogelijk dietisten laten invullen. Zodat een eventueel nieuw te ontwikkelen richtlijn, of een herziening in een brede behoefte voorziet. Invullen kan tot vrijdag! https://ntvd.media/nieuws/welke-nieuwe-richtlijnen-heb-jij-nodig/   Met vriendelijke groet, Nederlandse Vereniging van Diëtisten/Nederlands Tijdschrift voor Voeding en […]

EFAD Nutritional rehabilitation after COVID-19 infection: Homeward-bound after hospital discharge (juni 2020)

Dear KDOO members, EFAD hosted a webinar on Nutritional rehabilitation after COVID-19 infection: Homeward-bound after hospital discharge on 25 May. You can watch a recording of the webinar here: https://efad.wavecast.io/covid-19-webinar/nutritional-rehabilitation-after-covid  (Please note that you need to select “sign up to watch” to access the webinar) and see more information about the presentations on the EFAD […]

Een oproep aan de leden van KDOO: select your dieet (mei 2020)

Zijn jullie al bekend met http://selectyourdiet.com? Het is een vergelijkingssite voor diëten waarop diëtisten hun expertise tonen door diëten te beoordelen. Een mooie kans voor diëtisten om hun online zichtbaarheid te verbeteren! Het doel van de website is om het kaf van het koren te scheiden onder diëten én om mensen eerder naar een diëtist […]

We mogen weer aan het werk! (mei 2020)

Wat duurde het lang, de lockdown. Cliënten zien via Zoom of alleen bellen is prima voor een keertje, maar het moet niet te lang duren. Welkom terug. We hopen dat jullie allemaal een of meerdere webinars hebben gevolgd over het behandelen van Corona, of liever gezegd Covid-19. Het was toch wel een schrik te horen […]

De diëtistische diagnose, een unique selling point (mei 2020)

De diëtistische diagnose is het geheel aan medische, psychologische, sociale, maatschappelijke en persoonlijke factoren die bepalen hoe een patiënt/cliënt behandeld kan worden. Het is een unique selling point waarbij de diëtist het gezondheidsprofiel van de cliënt beoordeelt en is onderdeel van het methodisch handelen waarbij meetbare en transparante resultaten worden nagestreefd (SMART geformuleerd). Ook de […]

Webinars over nazorg Covid-19 door diëtisten in contact met patiënten (mei 2020)

Woensdag 6 mei 2020 Webinar: Krachtige nazorg COVID-19 patiënten Claire Loots, huisarts, werkzaam te Haarlem, zal je aan de hand van casuïstiek meenemen in de aspecten die spelen rondom de COVID-19 patiënt en het belang van nazorg waarbij aandacht is voor die verschillende aspecten (lichamelijke klachten, voeding, beweging, slaap, ontspanning, zingeving, sociale verbinding). Maren Rothkegel, […]