Adviesraad

“WIJ WILLEN NEDERLAND GEZONDER MAKEN”

ADVIESRAAD

De adviesraad bestaat uit wetenschappers en specialisten die affiniteit hebben met obesitas en hun sporen op dit terrein hebben verdiend. Wij hebben daarvoor gezocht naar personen die ervaring koppelen aan een brede maatschappelijke blik. Naar onze mening dient de patiënt een belangrijke stem te hebben als het er om gaat ons beleid en onze strategie te toetsen aan de realiteit.

De Adviesraad:

  • geeft gevraagd en ongevraagd advies op gebied van preventie en behandeling
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies op beleid rond obesitas in het algemeen en de rol van de diëtist daarin
  • geeft gevraagd en ongevraagd strategische adviezen over het beleid dat het KDOO voert

De Adviesraad bestaat uit: Dr. D.J. Schweitzer, Dr. Ir. T.L.S. Visscher en Dr. J. de Wilde.

BELEIDSPLAN

Beleidsplan_Netwerk_Overgewicht_en_Obesitas_2018-2019