Visie, missie & Adviesraad

“WIJ WILLEN NEDERLAND GEZONDER MAKEN”

VISIE

Overgewicht en obesitas worden veroorzaakt door een complex van factoren: genen, eet- en beweeggedrag, de obesogene omgeving, slaapgebrek, stress en medicijngebruik.

Overgewicht en obesitas leiden tot insulineresistentie (IR). IR is de oorzaak van metabole problemen (o.a. hypertensie, hyperlipidemie, gestoorde glucosetolerantie, hart- en vaatziekten, metabool syndroom, jicht, artrose en diverse vormen van kanker).

De behandeling van obesitas en insulineresistentie is complex.  De diëtist is de zorgverlener die in de behandeling een centrale rol speelt omdat zij beschikt over de specifieke voedingstechnische en medische kennis en kennis over gedragsverandering om obesitas en IR te behandelen.

De metabole problemen verminderen hierdoor en patiënten  hebben minder of helemaal geen medicatie nodig. Obesitas is een complexe ziekte. Daarom  is het nodig dat diëtisten zich specialiseren in de behandeling.

MISSIE

De erkenning van de diëtist als behandelaar van metabole aandoeningen ten gevolge van overgewicht of obesitas door middel van voedingstherapie en gedragsverandering.

KDOO staat voor een deskundige behandeling en preventie van overgewicht en obesitas voor alle groepen uit de samenleving. Zij wil de kwaliteit van de behandeling en preventie door goed opgeleide, ervaren diëtisten verbeteren en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners, wetenschappers en maatschappelijke organisaties bevorderen. KDOO wil bijdragen aan een positievere beeldvorming rond overgewicht en obesitas.

ADVIESRAAD

De adviesraad bestaat uit wetenschappers en specialisten die affiniteit hebben met obesitas en hun sporen op dit terrein hebben verdiend. Wij hebben daarvoor gezocht naar personen die ervaring koppelen aan een brede maatschappelijke blik. Naar onze mening dient de patiënt een belangrijke stem te hebben als het er om gaat ons beleid en onze strategie te toetsen aan de realiteit.

De Adviesraad:

  • geeft gevraagd en ongevraagd advies op gebied van preventie en behandeling
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies op beleid rond obesitas in het algemeen en de rol van de diëtist daarin
  • geeft gevraagd en ongevraagd strategische adviezen over het beleid dat het KDOO voert

De Adviesraad bestaat uit: Dr. D.J. Schweitzer, Dr. Ir. T.L.S. Visscher en Dr. J. de Wilde.

BELEIDSPLAN

Beleidsplan-2016-2017