Stand van zaken onderzoek naar koolhydraatbeperkt dieet

Onderzoek naar effecten van diëten bij diabetes

Netwerk KDOO (Kenniscentrum Diëtisten Onderzoek en Overgewicht) wil onderzoeken of het verschil maakt of een diabeet met overgewicht behandeld wordt met een regulier energiebeperkt diabetesdieet of met een koolhydraatbeperkt dieet (meerdere varianten), gelet op glucoseregulatie, gewichtsverlies, medicijngebruik en kwaliteit van leven.

De stand van zaken
Inmiddels zijn bijna 400 patienten uit 15 dietistenpraktijken geincludeerd. De studenten dietetiek van de Hanzehogeschool gaan de data de komende tijd analyseren, verwerken in een scriptie en later presenteren aan de deelnemende praktijken.

Voor leden van KDOO
De resultaten zullen op de ledendag op 1 februari 2019 gepresenteerd worden.