Nieuwe diabetesrichtlijnen gepubliceerd

Zes nieuwe diabetes richtlijnen

 

Er zijn zes diabetes richtlijnen toegevoegd aan de Richtlijnendatabase. De richtlijnen maken deel uit van een verzameling van diabetes-gerelateerde richtlijnen, samen de ‘Netwerkrichtlijn Diabetes mellitus’ genoemd.

Het gaat om de richtlijnen:

 

NVD netwerk DNO (Diabetes Nutrition Organization) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze richtlijnen.

Diëtisten gezocht om mee te doen met onderzoek naar koolhydraatbeperkt dieet

Onderzoek naar effecten van diëten bij diabetes

 

Netwerk KDOO (Kenniscentrum Diëtisten Onderzoek en Overgewicht) wil onderzoeken of het verschil maakt of een diabeet met overgewicht behandeld wordt met een regulier energiebeperkt diabetesdieet of met een koolhydraatbeperkt dieet (meerdere varianten), gelet op glucoseregulatie, gewichtsverlies, medicijngebruik en kwaliteit van leven.

Meedoen
Er worden 15 dietistenpraktijken gezocht die elk 10-15 patienten aanleveren die behandeld zijn met het reguliere energiebeperkt diabetesdieet (meer dan 100 -120 gram koolhydraten per dag). KDOO zoekt praktijken die normaliter mensen met type 2 diabetes langdurig begeleiden, 9 maanden of langer, omdat de koolhydraatarme tak van het onderzoek gegevens heeft na 1 jaar begeleiding. Het gaat om nieuwe diabeten met type 2 diabetes en een BMI > 25kg/m2 die in najaar 2016 gestart zijn met hun begeleiding.

Data verzamelen
Studenten diëtetiek zullen van de geïncludeerde diabeten informatie verzamelen bij start van de behandeling, na 3, 6, 9 en 12 maanden. Hoe en wat wordt aangegeven als je je aanmeldt. De studenten voeren de gegevens van alle deelnemende praktijken in en zullen een artikel schrijven over de resultaten.

Voor leden van KDOO
Meld je aan als je mensen met type 2 diabetes behandelt met een koolhydraatbeperkt dieet tot 100 gram koolhydraten per dag. Wij zoeken 15 praktijken die op deze manier patienten met type 2 diabetes behandelen.


Aanmelden kan bij: info@dieetzorgfriesland.nl

Deelname wordt beloond met 10 punten voor het kwaliteitsregister paramedici.

Leefstijl is niet de core business van de huisarts

Hoewel diëtisten blij zijn dat huisartsen zich meer interesseren voor voeding, is nog niet zeker of de patiënt daar beter van wordt. Tamara de Weijer, van Arts en Voeding stelt: ‘De patiënt heeft het meeste vertrouwen in de huisarts als het gaat om adviezen over voeding.’ (Medisch Contact, juni 2017). Met de diëtist in dergelijk onderzoek meteen daarna genoemd. Vroeger gaven artsen voedingsadviezen tijdens een behandeling; een taak die sinds ruim 40 jaar is overgenomen door diëtisten. Vanaf 2005 is er financiering voor diëtisten in de eerste lijn als aanspraak uit de zorgverzekeringswet.

Patiënten hebben inderdaad veel vertrouwen in hun huisarts. Maar terwijl diëtisten 45 minuten besteden aan een diëtistische diagnose, is het consult van de huisarts kort en bondig. Bijvoorbeeld om al dan niet medicatie in te zetten en een kort advies over leefstijl. In de woorden van mevrouw de Weijer: laten kiezen tussen pillen en paprika. Dat is te kort door de bocht want gedragsverandering is een langdurig proces dat goede begeleiding verdient.

Waar de patiënt behoefte aan heeft, is een huisarts die op tijd doorverwijst. Bijvoorbeeld door obese patiënten te stimuleren professionele hulp te zoeken bij het werken aan hun leefstijl; en patiënten met type 2 diabetes bij diagnose naar de diëtist te verwijzen. De huisarts als regisseur, niet als uitvoerder. Dat past ook in het overheidsbeleid om taken zo laag mogelijk in de zorgketen neer te leggen.

Ik roep alle huisartsen op om met hun diëtist in gesprek te gaan om de behandeling van patiënten met obesitas en type 2 diabetes te verbeteren. Diëtisten zijn gespecialiseerd in het terugdringen van  diabetes met een koolhydraatbeperkt dieet [1, 2, 3,4]; ze zijn opgenomen in een landelijke database [5]. Leefstijl is de core business voor de paramedici: diëtist en fysiotherapeut en POH, medisch handelen voor de arts.

 

Ellen Govers

Voorzitter van het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas, www.kdoo.nl

Lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Referenties

 

  1. Govers E, Slof E, Verkoelen H, Ten Hoor-Aukema NM, KDOO (2015). Guideline for the Management of Insulin Resistance. Int J Endocrinol Metab Disord 1(4): http://dx.doi.org/10.16966/2380- 548X.115.
  2. Govers E. Obesity and Insulin Resistance Are the Central Issues in Prevention of and Care for Comorbidities. Healthcare 2015, 3, 408-416; http://doi:10.3390/healthcare3020408.
  3. Govers E (2017). Low Carb High Protein Diets as Management Tool of Insulin Resistance in Patients with Obesity and/or Type 2 Diabetes Mellitus. Obes Open Access 3(2):

http://dx.doi.org/10.16966/2380-5528.131  .

  1. Govers E. Insulin Treatment, Type 2 Diabetes and Obesity. Curr Res Diabetes Obes J 4(5): CRDOJ.MS.ID.555649 (2017). http://doi:10.19080/CRDOJ.2017.04.555649 .

https://kdoo.nl/landelijke-database-van-dietisten-die-werken-met-koolhydraatbeperkt-dieet

Leefstijl is niet de core business van de huisarts.

Hoewel diëtisten blij zijn dat huisartsen zich meer interesseren voor voeding, is nog niet zeker of de patiënt daar beter van wordt. Tamara de Weijer, van Arts en Voeding stelt: ‘De patiënt heeft het meeste vertrouwen in de huisarts als het gaat om adviezen over voeding.’ (Medisch Contact, juni 2017). Met de diëtist in dergelijk onderzoek meteen daarna genoemd. Vroeger gaven artsen voedingsadviezen tijdens een behandeling; een taak die sinds ruim 40 jaar is overgenomen door diëtisten. Vanaf 2005 is er financiering voor diëtisten in de eerste lijn als aanspraak uit de zorgverzekeringswet.

Patiënten hebben inderdaad veel vertrouwen in hun huisarts. Maar terwijl diëtisten 45 minuten besteden aan een diëtistische diagnose, is het consult van de huisarts kort en bondig. Bijvoorbeeld om al dan niet medicatie in te zetten en een kort advies over leefstijl. In de woorden van mevrouw de Weijer: laten kiezen tussen pillen en paprika. Dat is te kort door de bocht want gedragsverandering is een langdurig proces dat goede begeleiding verdient.

Waar de patiënt behoefte aan heeft, is een huisarts die op tijd doorverwijst. Bijvoorbeeld door obese patiënten te stimuleren professionele hulp te zoeken bij het werken aan hun leefstijl; en patiënten met type 2 diabetes bij diagnose naar de diëtist te verwijzen. De huisarts als regisseur, niet als uitvoerder. Dat past ook in het overheidsbeleid om taken zo laag mogelijk in de zorgketen neer te leggen.

Ik roep alle huisartsen op om met hun diëtist in gesprek te gaan om de behandeling van patiënten met obesitas en type 2 diabetes te verbeteren. Diëtisten zijn gespecialiseerd in het terugdringen van  diabetes met een koolhydraatbeperkt dieet [1, 2, 3,4]; ze zijn opgenomen in een landelijke database [5]. Leefstijl is de core business voor de paramedici: diëtist en fysiotherapeut en POH, medisch handelen voor de arts.

 

Ellen Govers

Voorzitter van het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas, www.kdoo.nl

Lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Referenties

 

  1. Govers E, Slof E, Verkoelen H, Ten Hoor-Aukema NM, KDOO (2015). Guideline for the Management of Insulin Resistance. Int J Endocrinol Metab Disord 1(4): http://dx.doi.org/10.16966/2380- 548X.115.
  2. Govers E. Obesity and Insulin Resistance Are the Central Issues in Prevention of and Care for Comorbidities. Healthcare 2015, 3, 408-416; http://doi:10.3390/healthcare3020408.
  3. Govers E (2017). Low Carb High Protein Diets as Management Tool of Insulin Resistance in Patients with Obesity and/or Type 2 Diabetes Mellitus. Obes Open Access 3(2):

http://dx.doi.org/10.16966/2380-5528.131  .

  1. Govers E. Insulin Treatment, Type 2 Diabetes and Obesity. Curr Res Diabetes Obes J 4(5): CRDOJ.MS.ID.555649 (2017). http://doi:10.19080/CRDOJ.2017.04.555649 .

https://kdoo.nl/landelijke-database-van-dietisten-die-werken-met-koolhydraatbeperkt-dieet

Landelijk model Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

De ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas krijgt in Nederland een belangrijke impuls met de introductie van het eerste landelijke model hiervoor. Dit model voor de ketenaanpak wordt ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam vanuit het programma Care for Obesity in samenwerking met acht proeftuingemeenten en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In Nederland heeft 1 op de 7 kinderen te maken met overgewicht of obesitas.
WETENSCHAP EN PRAKTIJK
De aanpak is gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke kennis én de praktijkervaringen van de acht gemeenten: Almere, Amsterdam, Arnhem, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad. Het landelijk model bouwt voort op het basismodel voor de ketenaanpak dat vorig jaar door Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch is uitgebracht en is aangevuld met inzichten en ervaringen verkregen uit het toepassen ervan door alle proeftuin gemeenten.
Het model beschrijft welke processtappen nodig zijn om de aanpak lokaal goed uit te voeren, hoe die stappen kunnen wordt georganiseerd en gefinancierd, welke onderliggende visie daarbij hoort en wat die visie vraagt van professionals.
GEZONDHEID EN KWALITEIT VAN LEVEN KINDEREN
Een essentieel onderdeel van de aanpak is dat de betrokken professionals kijken naar zowel de leefstijl als ook de omstandigheden waarin kind en gezin verkeren. Met deze brede benadering worden factoren die een duurzame
gedragsverandering belemmeren of juist kunnen bevorderen achterhaald.
Programmamanager Jutka Halberstadt van de VU en Care for Obesity: “De gemeenten die met de aanpak werken, laten zien dat het kan en hoe het kan. Dit model gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven van kinderen met overgewicht en obesitas in Nederland”.
LANDELIJKE AANPAK
Het landelijk model is nu in concept beschikbaar en wordt komende tijd doorontwikkeld en aangevuld. Eind 2018 wordt het in de definitieve vorm opgeleverd zodat alle gemeenten van Nederland met het model en de ondersteunende tools aan de slag kunnen om tot een eigen lokale invulling van de aanpak te komen. Het volledige model ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ is
===================
Voor meer informatie
Jutka Halberstadt (landelijk programmamanager C4O): j.halberstadt@vu.nl / 06-53209626
Marian Sijben (projectmanager proeftuinenproject C4O): m.sijben@vu.nl / 06-52333013
Care for Obesity: www.partnerschapovergewicht.nl/C4O
Proeftuinenproject Care for Obesity: www.c4o-proeftuinen.nl

Landelijke database van diëtisten die werken met koolhydraatbeperkt dieet

Het koolhydraatbeperkte dieet is een belangrijke behandelmethode bij overgewicht en obesitas, als er sprake is van insulineresistentie. KDOO heeft een oproep in NVD nieuws en in de KDOO Nieuwsbrief geplaatst om vast te stellen hoeveel diëtisten in het land werken met deze methode.

In  6 weken tijd hebben bijna 300 diëtisten hun adresgegevens doorgegeven. Klik hier voor de lijst met diëtisten, geordend naar provincie.http://Kopie van Database dietisten NL die werken met koolhydraatbeperkt dieet def. 20180402(32527)