De GLI in samenwerking met Yorbody

Yorbody, is een franchise onderneming van fysiotherapie praktijken wil de GLI gaan aanbieden. Zij zoeken diëtisten die erkend leefstijlcoach zijn.

De praktijken zijn gevestigd in Amsterdam (8 locaties); Alkmaar, Capelle, Den Bosch, Drachten, Den Haag, Heerenveen, Helmond, Hoofddorp en Hoorn; Leeuwarden, Rotterdam en IJmuiden.

Neem zo spoedig mogelijk contact op met Ellen Govers 0643890145 (kan ook via Whatsapp) of met Peter Deutz van Yorbody pdeutz@yorbody.nl als je belangstelling hebt.

Merendeel leefstijl aanbieder diëtist

Het merendeel van de nu geregistreerde leefstijlcoaches is tevens diëtist. In het AGB register van Vektis staan 207 diëtisten geregistreerd. Dat is op dit moment 70% van het totale aantal. Hoewel de vergoeding niet goed is, omdat je ongeveer € 20,- onder je huidige tarief moet gaan werken (in plaats van eens iets er bij na 12 jaar stilstand) hebben veel diëtisten zich dus aangemeld om dit programma te gaan aanbieden. Dat is goed nieuws voor de patiënten. Want dan is er wel meer kwaliteit.

Actiegroep RED DE DIËTIST

De actiegroep RED DE DIËTIST heeft een krachtig signaal afgegeven richting zorgverzekeraars. RED DE DIËTIST protesteert krachtig tegen de contracten die nu door zorgverzekeraars worden aangeboden. De argumenten:

  1. het tarief is sinds 2005 niet meer gestegen. In die tijd zijn de kosten met 11% toegenomen.
  2. de indirecte tijd mag niet meer in rekening gebracht worden.

Daarmee wordt diëtetiek gereduceerd tot een hobby waar geen fatsoenlijk inkomen uit is te krijgen. Dat is helemaal in tegenspraak met het kabinetsbeleid om vrouwen economisch zelfstandig te laten zijn.

Het hele plan van de zorgverzekeraars staat bovendien in schril contrast met de bevindingen uit 2 SEO rapporten over kosteneffectiviteit van de diëtist.

https://www.nvdietist.nl/ik-ben-professional/werk-en-organisatie/seo-onderzoek/42-ik-ben-professional/nvd/beleid/561-volwassenen-met-overgewicht-obesitas-en-comorbiditeit-2012

En: https://www.nvdietist.nl/ik-ben-professional/werk-en-organisatie/seo-onderzoek/42-ik-ben-professional/nvd/beleid/562-ondervoede-patienten-in-het-ziekenhuis 

Om je aan te sluiten: https://www.facebook.com/groups/285226185426236/

Stand van zaken onderzoek naar koolhydraatbeperkt dieet

Onderzoek naar effecten van diëten bij diabetes

Netwerk KDOO (Kenniscentrum Diëtisten Onderzoek en Overgewicht) wil onderzoeken of het verschil maakt of een diabeet met overgewicht behandeld wordt met een regulier energiebeperkt diabetesdieet of met een koolhydraatbeperkt dieet (meerdere varianten), gelet op glucoseregulatie, gewichtsverlies, medicijngebruik en kwaliteit van leven.

De resultaten
De resultaten van 365 patiënten uit 16 diëtistenpraktijken zijn verwerkt en op 1 februari 2019 aan de leden gepresenteerd.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een artikel in een Engelstalig tijdschrift. Daarna zal een artikel in het NTVD volgen. Het Adviesraadlid Tommy Visscher is leider van het onderzoek.

 

Leefstijl is niet de core business van de huisarts.

Hoewel diëtisten blij zijn dat huisartsen zich meer interesseren voor voeding, is nog niet zeker of de patiënt daar beter van wordt. Tamara de Weijer, van Arts en Voeding stelt: ‘De patiënt heeft het meeste vertrouwen in de huisarts als het gaat om adviezen over voeding.’ (Medisch Contact, juni 2017). Met de diëtist in dergelijk onderzoek meteen daarna genoemd. Vroeger gaven artsen voedingsadviezen tijdens een behandeling; een taak die sinds ruim 40 jaar is overgenomen door diëtisten. Vanaf 2005 is er financiering voor diëtisten in de eerste lijn als aanspraak uit de zorgverzekeringswet.

Patiënten hebben inderdaad veel vertrouwen in hun huisarts. Maar terwijl diëtisten 45 minuten besteden aan een diëtistische diagnose, is het consult van de huisarts kort en bondig. Bijvoorbeeld om al dan niet medicatie in te zetten en een kort advies over leefstijl. In de woorden van mevrouw de Weijer: laten kiezen tussen pillen en paprika. Dat is te kort door de bocht want gedragsverandering is een langdurig proces dat goede begeleiding verdient.

Waar de patiënt behoefte aan heeft, is een huisarts die op tijd doorverwijst. Bijvoorbeeld door obese patiënten te stimuleren professionele hulp te zoeken bij het werken aan hun leefstijl; en patiënten met type 2 diabetes bij diagnose naar de diëtist te verwijzen. De huisarts als regisseur, niet als uitvoerder. Dat past ook in het overheidsbeleid om taken zo laag mogelijk in de zorgketen neer te leggen.

Ik roep alle huisartsen op om met hun diëtist in gesprek te gaan om de behandeling van patiënten met obesitas en type 2 diabetes te verbeteren. Diëtisten zijn gespecialiseerd in het terugdringen van  diabetes met een koolhydraatbeperkt dieet [1, 2, 3,4]; ze zijn opgenomen in een landelijke database [5]. Leefstijl is de core business voor de paramedici: diëtist en fysiotherapeut en POH, medisch handelen voor de arts.

 

Ellen Govers

Voorzitter van het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas, www.kdoo.nl

Lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Referenties

 

  1. Govers E, Slof E, Verkoelen H, Ten Hoor-Aukema NM, KDOO (2015). Guideline for the Management of Insulin Resistance. Int J Endocrinol Metab Disord 1(4): http://dx.doi.org/10.16966/2380- 548X.115.
  2. Govers E. Obesity and Insulin Resistance Are the Central Issues in Prevention of and Care for Comorbidities. Healthcare 2015, 3, 408-416; http://doi:10.3390/healthcare3020408.
  3. Govers E (2017). Low Carb High Protein Diets as Management Tool of Insulin Resistance in Patients with Obesity and/or Type 2 Diabetes Mellitus. Obes Open Access 3(2):

http://dx.doi.org/10.16966/2380-5528.131  .

  1. Govers E. Insulin Treatment, Type 2 Diabetes and Obesity. Curr Res Diabetes Obes J 4(5): CRDOJ.MS.ID.555649 (2017). http://doi:10.19080/CRDOJ.2017.04.555649 .

https://kdoo.nl/landelijke-database-van-dietisten-die-werken-met-koolhydraatbeperkt-dieet

Landelijke database van diëtisten die werken met koolhydraatbeperkt dieet

Het koolhydraatbeperkte dieet is een belangrijke behandelmethode bij overgewicht en obesitas, als er sprake is van insulineresistentie. KDOO heeft een oproep in NVD nieuws en in de KDOO Nieuwsbrief geplaatst om vast te stellen hoeveel diëtisten in het land werken met deze methode.

In  6 weken tijd hebben bijna 300 diëtisten hun adresgegevens doorgegeven. Klik hier voor de lijst met diëtisten, geordend naar provincie.http://Kopie van Database dietisten NL die werken met koolhydraatbeperkt dieet def. 20180402(32527)