Antwoorden op Kamervragen over de leefstijlcoach

Minister Bruins van VWS heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met antwoorden op kamervragen over de GLI (gecombineerde leefstijl interventie) voor mensen een BMI vanaf >25 met comorbiditeit.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/06/20/beantwoording-kamervragen-over-invoering-maximumtarieven-gecombineerde-leefstijlinterventie/beantwoording-kamervragen-over-invoering-maximumtarieven-gecombineerde-leefstijlinterventie.pdf