Nieuwe diabetesrichtlijnen gepubliceerd

Zes nieuwe diabetes richtlijnen

 

Er zijn zes diabetes richtlijnen toegevoegd aan de Richtlijnendatabase. De richtlijnen maken deel uit van een verzameling van diabetes-gerelateerde richtlijnen, samen de ‘Netwerkrichtlijn Diabetes mellitus’ genoemd.

Het gaat om de richtlijnen:

 

NVD netwerk DNO (Diabetes Nutrition Organization) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze richtlijnen.