KDOO<br>
KDOO

Wil de diëtist op het gebied van behandeling en preventie van overgewicht en obesitas op alle mogelijke gebieden ondersteunen en opkomen voor haar belangen. Door het bevorderen van behandelingen van hoge kwaliteit wil KDOO opkomen voor de belangen van mensen met overgewicht en obesitas van alle leeftijden.

KDOO
KDOO

Staat voor de diëtist als de deskundige op het gebied van overgewicht en obesitas. KDOO is, als netwerk van de NVD, hét aanspreekpunt voor externe partijen en media op het gebied van overgewicht en obesitas. KDOO geeft input aan de NVD.

KDOO
KDOO

KDOO bevordert optimale preventie en behandeling van overgewicht en obesitas door samenwerking met andere stakeholders.

KDOO stimuleert onderzoek en verzorgt bijscholing van haar leden.

OVER KDOO

KDOO wil de diëtist op het gebied van behandeling en preventie van overgewicht en obesitas op alle mogelijke gebieden  ondersteunen en opkomen voor haar belangen.

KDOO staat voor de diëtist als dé deskundige op het gebied van overgewicht en obesitas. KDOO is een erkend netwerk van de NVD en geeft input op eigen initiatief. KDOO is voor de beroepsvereniging en externe partijen het aanspreekpunt vanuit de dietetiek voor overgewicht en obesitas.

Leden hebben toegang tot het besloten deel van de website met relevante wetenschappelijke publicaties en dieetmaterialen over beleid, preventie en behandeling.

KDOO draagt zorg voor goede bij- en nascholing. KDOO organiseert twee maal per jaar bijeenkomsten voor haar leden, met de mogelijkheid zich bij te scholen, input te leveren en feedback te geven.

KDOO is betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen en kwaliteitsindicatoren. KDOO participeert in het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). KDOO heeft een pledge ondertekend voor het programma Alles is Gezondheid, met als doel onderzoek te laten uitvoeren naar begeleiding bij terugvalpreventie door de diëtist.

Het KDOO initieert onderzoek op gebied van de behandeling van overgewicht en obesitas.

Het KDOO profileert de diëtist als dé deskundige op het gebied van voeding en overgewicht en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen.

Het KDOO wil bevorderen dat kinderen en volwassenen met overgewicht en obesitas toegang hebben tot deskundige hulp. Nu zoeken veel mensen hulp in het commerciele circuit van bijvoorbeeld gewichtsconsulenten en Weight Watchers. Het deskundigheidsniveau  van deze beroepen ligt lager en men beschikt ook niet over de juiste competenties om een ingewikkelde aandoening als overgewicht met blijvend succes te behandelen. Het KDOO staat voor behandeling en preventie van hoge kwaliteit.

Het lidmaatschap bedraagt € 40, – per jaar. Alleen diëtisten die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister worden als lid toegelaten.

direct contact opnemen

leden

Nog niet ingeschreven?

Meld je hier aan

Wachtwoord vergeten?

Vraag hier een nieuwe aan

  • social-media